registr oznámení
Tisk článku

Registr oznámení dle zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

 
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a neslučitelnosti některých funkcí, který  nabyl účinnosti dne 1. ledna 2007 ukládá povinnost tzv. evidenčním orgánům vést registr oznámení veřejných funkcionářů mj. v elektronické podobě (§ 13, odst. 5). Evidenčními orgány jsou mj. tajemníci obecních, městských a magistrátních úřadů, ředitelé krajských úřadů, příp. starostové obcí. Registr oznámení umožňuje v rámci zákona ukládat a zpřístupňovat oznámení na internetu, evidovat přístupy k jednotlivým oznámením,  vést databázi žadatelů a zveřejňovat pokyny pro práci s registrem. Funkcionář, který ukončil výkon funkce, je povinen učinit oznámení nejpozději do 30 dnů ode dne jeho ukončení již v letošním roce. Zákon též stanovuje řadu konkrétních finančních sankcí.
 
 
Ceník
 
Počet  byvatel
Pořizovací cena
Roční paušál
do 150
1 990 Kč
600 Kč
do 500
2 990 Kč
1 000 Kč
do 1 000
3 990 Kč
1 400 Kč
do 3000
5 990 Kč
1 800 Kč
do 5 000
6 990 Kč
2 200 Kč
do 20 000
9 990 Kč
3 000 Kč
do 50 000
11 990 Kč
3 800 Kč
nad 50 000
16 990 Kč
7 800 Kč
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tisk článku