HS-AGENDY o programu

Program pro vyúčtování vodného a stočného.

HS-AGENDY © HENDRICH software

Požadavek na minimální konfigurace PC

RAM paměť 2 GB
5 GB volného místa na HDD
Monitor s minimálním rozlišením 1024x768
OS Windows XP (32-64 Bit), Windows 7, 8,10 (32-64 Bit)
 
Databázový server MySQL
verze 5.1-5.5 
 
Požadavek na instalovaný software
Adobe Reader 9 CZ a vyšší
 
Doporučený software
Microsft Office 2007 a vyšší
Účetnictví KEO-W ALIS s.r.o. Česká Lípa
 
Připojení k internetu
minimální rychlost 2MB/s
 

Vodné a stočné

Program si klade za cíl evidovat odběrná místa a odběratele vodného a stočného nebo jejich kombinací. Provádět vyúčtování odběrů a připravovat podklady k předání do fakturace. Snahou je řešení, které nezatěžuje uživatele pořizováním přílišných údajů, neklade vysoké nároky na obsluhu a jednou pořízená data využívá k dalšímu zpracování bez nutnosti neustálého zadávání stejných dat. Pro pohodlné pořizování vstupních dat jsou připraveny číselníky a parametry, šablony sestav a možností spolupráce např. s textovými editory, exporty a importy dat v obecných formátech jako Excel, Word, Adobe Pdf apod. Program disponuje vlastní hromadnou korespondencí včetně rozesílání e-mailem. Vodné spolupracuje s mapovými podklady Googlu pro zobrazení odběrného místa na mapě jak klasické tak satelitní. 

Faktury

Modul fakturace zajišťuje samotnou fakturaci vodného a stočného. Připravené vyúčtování z modulu vodné je importováno do fakturace, kde jsou generovány samotné faktury. V tomto modulu jsou také evidovány platby faktur, export do účetnictví, tisky a přehledy. Evidence a správa plateb. Import plateb z účetnictví. Tisk faktur ve formátu A4 a A5, přehledy a rozbory. Hromadné odesílání faktur pomocí e-mailu včetně možnosti elektronického podpisu.

Česká pošta

Modul pro realizaci přenosu dat pro Českou poštu (SIPO, složenky B). Zpětné načítání plateb z ČP.

Otázky a odpovědi

Máme několik skupin odběratelů a chceme je vyúčtovat každou zvlášť za jiné období ?

Ano, je to možné. V programu lze odlišovat různé skupiny odběrných míst a ty pak následně vyúčtovat každou zvlášť a třeba i za jinou cenu.

V průběhu vyúčtování se mění sazba DPH, jak se toto řeší ?

Nastaví se pouze odkdy do kdy platí DPH a číselník cen. Ostatní program provede automaticky rozdělí spotřebu a vyúčtuje s platnou sazbou pro dané období.

Řeší program paušální odběry ?

Ano.

Může mít jedno odběrné místo více vodoměrů ?

Ano.

Lze provádět odpočet za podružný vodoměr ?

Ano.

Umí program vyúčtovat dešťovou vodu odváděnou do kanalizace ?

Ano.

Jak je řešena aktualizace a případné úpravy programu ?

Celý systém je pravidelně aktualizován podle potřeb a požadavků uživatelů. Na nové aktualizace program upozorňuje při startu servisního modulu a pomocí tohoto modulu je aktualizace realizována.

Jak je to s exportem faktur do účetnictví ?

Faktury lze exportovat do účetnictví KEO-W a také importovat platby z účetnictví a následně je přiřadit, stejně tak jako zálohy. Do jiných účetních systémů by byla otázky vstupního rozhraní, pokud nějaké existuje. V případě zájmu a ochoty výrobce účetního programu ke spolupráci není vyloučen export i do těchto.

Můžeme si upravit faktury nebo sestavy podle vlastních potřeb ?

Ano. Všechny moduly mají report designera, kterým lze šablony sestav uživatelsky upravovat.

Jsme velmi malá obec s malým počtem odběrných míst, můžeme získat větší slevu než 50% ?

Ano, u opravdu velmi malých obcí lze dohodnout o něco vyšší slevu. Je to otázka dohody.

Můžete nám program nainstalovat pomocí vzdáleného připojení PC ?

Ano. V případě že Vaše sídlo je ve větší vzdálenosti od mého (Cerhovice, okr. Beroun, středočeský kraj), mohu pomocí vzdáleného připojení za vaši asistence nainstalovat program a provést základní zaškolení, nastavení parametrů apod. Ušetříte tak za cestovné. Instalace je obsažena v ceně programu, stejně tak jako základní zaškolení a pomoc s prvním vyúčtováním..