HS-AGENDY o programu

Program pro vyúčtování vodného a stočného.

HS-AGENDY © HENDRICH software

Program pro vyúčtování vodného a stočného.

 

 

 

 

 

 

Vodné a stočné
Program slouží k evidenci odběrných míst a odběratelů, vyúčtování vodného a stočného nebo jejich kombinací. Provádět vyúčtování odběrů a připravovat podklady k předání do fakturace. Snahou je řešení, které nezatěžuje uživatele pořizováním přílišných údajů, neklade vysoké nároky na obsluhu a jednou pořízená data využívá k dalšímu zpracování bez nutnosti neustálého zadávání stejných dat. Pro pohodlné pořizování vstupních dat jsou připraveny číselníky a parametry, šablony sestav a možností spolupráce např. s textovými editory, exporty a importy dat v obecných formátech jako Excel, Word, Adobe Pdf apod. Program disponuje vlastní hromadnou korespondencí včetně rozesílání e-mailem. Program je vybaven celou řadou funkcí pro hromadnou úpravu a opravu dat. Evidence a zúčtování záloh včetně exportu/importu do/z účetnictví. Možnost importu odečtů vodoměru z externích aplikací. (rádiové vodoměry, Excel, CSV) Vlastní export a import do Excelu. (odečtový pracovník) Rychlá oprava v případech reklamací s opravným daňovým dokladem nebo bez na jedno stisknutí tlačítkem. Kontrolní chody a sestavy pro minimalizaci chybných vyúčtování.

Svozy
Modul Svozy slouží k evidenci a vyúčtování svozu komunálného odpadu. Jeho předností je především importu záznamů o počtu svozů z aplikace MOBISYS. Po načtení dat provede hromadné vyúčtování svozů. Vyúčtování je importováno
do mudulu Faktury. Program nenahrazuje řešení poplatků za odpady podle daňového řádu.

Faktury
Modul fakturace zajišťuje samotnou fakturaci vodného a stočného. Připravené vyúčtování z modulu vodné je importováno do fakturace, kde jsou generovány samotné faktury. V tomto modulu jsou také evidovány platby faktur, export do účetnictví, tisky a přehledy. Evidence a správa plateb. Import plateb z účetnictví. Tisk faktur ve formátu A4 a A5, přehledy a rozbory. Hromadné odesílání faktur pomocí e-mailu včetně možnosti elektronického podpisu. V programu je k dispozici řada variant tisku faktur s možností vlastní úpravy.

Export do účetnictví Keo4 (KEO-W)

Modul vodné a stočné disponuje doplňkovou funkcí export záloh do účetnictví Keo4 (KEO-W),která vygeneruje kompletní prvotní doklad a vyexportuje do účetnictví. Modul faktury je vybaven stejnou funkcí , která umožní export faktur včetně předpisů a DPH je-li organizace plátcem DPH. Importovat lze zpětně úhrady záloh a faktur z účetnictví.

Kontrolní hlášení DPH

Pro organizace, které nemohou využít export do účetnictví je připraveno kontrolní hlášení DPH.

Modul GDPR

Doplňkový modul GDPR usnadňuje ochranu osobních údajů v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů známé jako GDPR.

Česká pošta
Modul pro realizaci přenosu dat pro Českou poštu (zálohy - SIPO, přeplatky - složenky B). Zpětné načítání plateb z ČP.

Technologie

Delphi 10.3, MySQL 5.X, FastReport 6.1

Aktualizace

Program je pravidelně aktualizován podle legislativy a potřeb uživatelů.

Ceny

Cenově dostupné pro malé správce vodovodů a kanalizací.

HS-AGENDY (servisní modul, vodné/svozy, faktury) 24 000,- 
Modul Česká pošta   4 000,-
Export účetních dat do Keo4 (KEO-W)   4 000,-
GDPR modul pro kontrolu a údržbu osobních údajů   1 500,-
Modul svozy (pro uživatele vodného)   7 000,-
Servisní služby u zákazníka 1 035,-/hodina
Cestovné os. autem podle vzdálenosti  od 8,50 do 12,50/km
Servis na vzdáleném připojení (TeamViewer) 345,-/15 min.
Placený upgrade 1x za dva roky do 5 000,-
Malé obecní vodovody a kanalizace do 250 odběr. míst sleva 50%

Instalace programu a základní zaškolení je v ceně programu stejně tak jako pomoc s pořízením dat a prvním vyúčtováním na vzdáleném připojení.

Ceny uvedeny bez DPH.